Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten), registratienummer 317.09. A.

www.VIT-therapeuten.nl

VIT

Van de Consumentenbond kreeg de Vereniging van Integraal-Therapeuten twee opeenvolgende jaren een 9,4 naar aanleiding van een kwaliteitsonderzoek. Binnen de beroepsvereniging is ondermeer het klacht- en tuchtrecht geregeld voor cliënten.

In verband met dit klacht- en tuchtrecht sta ik geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: RBCZ/TBCZ.

RBCZ/TBCZ licentie nummer: 103095R

Tevens sta ik ingeschreven bij SCAG, en bij het SKJ

De beroepsvereniging is ook mede bepalend voor de mogelijkheid om de kosten voor de therapie vergoed te krijgen van uw ziektekostenverzekering.

Per jaar kan het verschillen welke verzekeraar de therapie (gedeeltelijk) vergoed. Zoek dit dus altijd goed uit.
De zorgverzekeraars die in 2018 sessies van VIT-therapeuten vergoeden* vanuit de aanvullende verzekering kunt u vinden op de site van de VIT:  www.vit-therapeuten.nl

Neemt u dan ook contact op met uw zorgverzekeraar om te toetsen of zij de sessies van uw VIT therapeut vergoeden. Dat kan zijn onder de noemer: alternatieve zorg, alternatieve geneeswijzen, natuurgeneeswijzen, alternatieve behandelingen, alternatieve behandelwijzen, psychosociale hulp of overige psychologische hulp.

Kijk voor aanvullende informatie op het vergoedingenoverzicht voor psychotherapie en psychosociale hulp: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie

Het is altijd raadzaam te proberen bij uw verzekering de nota’s in te dienen (bewaar zelf altijd een kopie). Het is ook mogelijk te vragen om een uitzondering bij uw ziektekostenverzekering. Samen met mij kunt u dan een coulanceverzoek indienen bij uw verzekering, waarin ik het belang van de therapie voor uw kind uitleg en verzoek om (gedeeltelijke) vergoeding.

Overige mogelijkheden

Via de gemeente is het mogelijk een aanvraag voor Bijzondere bijstand aan te vragen als u een inkomen heeft op bijstandsniveau.

Als uw kind een diagnose heeft gekregen die valt binnen de DSM-4 dan is vergoeding ook mogelijk via een persoonsgebonden budget (PGB). In sommige gevallen is het mogelijk via het ‘rugzakje’ op school een vergoeding te krijgen.

Het is ook mogelijk de kosten van de therapie op te voeren als bijzondere ziektekosten bij uw aangifte inkomstenbelasting.

KvK nr: 32146650