Tarieven

  • Intakegesprek (1,5 uur) € 95,-
  • Sessie (1 uur) € 90,-
  • Tussentijds en evaluerend oudergesprek € 90,-
  • Observatie op school, inclusief een nagesprek met de leerkracht € 90,- per uur (voor rekening van de ouders).
  • Schriftelijk verslag € 90,-
  • telefonisch consult 30 min. €40,- (alleen voor cliënten die onder begeleiding zijn)
  • Voor de tarieven van de trainingen kunt u bij de training kijken.

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt deze sessie volledig in rekening gebracht.

Jeugdhulpverlening is vrijgesteld van BTW, trainingen zijn niet vrijgesteld van BTW.

Facturering vindt achteraf plaats in de vorm van een maandelijkse nota.

Vergoedingen

Per 1 januari 2021 is de praktijk gecontracteerd door de gemeente Gooi- en Vechtstreek. Dat betekent dat de gemeente de therapie aan kinderen en jongeren tot 18 jaar kan vergoeden. Wel is hiervoor een verwijzing voor jeugdhulp nodig van de huisarts of van de consulenten van het Sociaal Plein van de gemeente. De gemeente zal dan een beschikkingsnummer afgeven om in aanmerking te komen voor de vergoeding. De volgende gemeenten vallen onder de contractering van Gooi- en Vechtstreek: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (tot maart 2022) en Wijdemeren.

Ook is het mogelijk de kosten voor de therapie (gedeeltelijk) vergoed te krijgen vanuit uw aanvullende ziektekostenverzekering. Per jaar kan het verschillen welke verzekeraar de therapie (gedeeltelijk) vergoed. Zoek dit dus altijd goed uit. De zorgverzekeraars die sessies van VIT-therapeuten vergoeden vanuit de aanvullende verzekering kunt u vinden op www.vit-therapeuten.nl of op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie

Neemt u dan ook contact op met uw zorgverzekeraar om te toetsen of zij de sessies van uw VIT therapeut vergoeden. Dat kan zijn onder de noemer: alternatieve zorg, alternatieve geneeswijzen, natuurgeneeswijzen, alternatieve behandelingen, alternatieve behandelwijzen, psychosociale hulp of overige psychologische hulp.

Het is altijd raadzaam te proberen bij uw verzekering de nota’s in te dienen. Het is ook mogelijk te vragen om een uitzondering bij uw ziektekostenverzekering. Samen met mij kunt u dan een coulanceverzoek indienen bij uw verzekering, waarin ik het belang van de therapie voor uw kind uitleg en verzoek om (gedeeltelijke) vergoeding.

Overige mogelijkheden

Via de gemeente is het mogelijk een aanvraag voor Bijzondere bijstand aan te vragen als u een inkomen heeft op bijstandsniveau.

Als uw kind een diagnose heeft gekregen die valt binnen de DSM-4 dan is vergoeding ook mogelijk via een persoonsgebonden budget (PGB).

Het is ook mogelijk de kosten van de therapie op te voeren als bijzondere ziektekosten bij uw aangifte inkomstenbelasting.

KvK nr: 32146650