Binnen de praktijk gelden een aantal afspraken:

  • U dient uw kind op tijd te halen en te brengen, dit i.v.m. de tijd tussen de sessies.
  • Wanneer eens sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt deze sessie volledig in rekening gebracht.
  • Veel sessies worden op video vastgelegd. Zo kan ik mij tijdens de sessie volledig richten op het gesprek of het spel en mijn observaties en aantekeningen kan ik achteraf in alle rust uitwerken. Uiteraard zijn hier strenge privacyregels op van toepassing. De videobeelden blijven eigendom van de therapeut.
  • Voordat de therapie gestart wordt dient u een cliĆ«ntregistratieformulier te ondertekenen. Hierin staan de afspraken rondom de therapie.