Integratieve kinder- en jeugdtherapie is een (meestal) kortdurende en intensieve therapie. Er wordt vanuit verschillende therapiemodellen naar uw kind gekeken.

  • medisch model (lichamelijke oorzaken en symptomen)
  • stress model (verkleinen van draaglast en vergroten van draagkracht)
  • gedrags model (aan-en afleren van gedrag en aanleren van vaardigheden)
  • cognitief model (wat denkt het kind, waar zit het kind in zijn ontwikkeling)
  • systemisch model (de onderlinge verhoudingen binnen het gezin)
  • psychoanalytisch model (onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden verwerken)

Deze geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat uw kind centraal blijft staan en geen slachtoffer kan worden van een methodiek of een-zijdige visie van de therapeut. Binnen de therapie richten we ons op verschillende zaken, zoals de onderliggende (vaak negatieve) gevoelens van uw kind. Die worden gezien als belangrijke veroorzakers van het probleemgedrag. Een goede verwerking van die nare gevoelens maakt dat veel probleem-gedrag niet meer “nodig” is. Ook richten wij ons op de ‘ik-sterkte’ van uw kind. Als uw kind van binnen sterk is, kan het grip krijgen op zijn/haar eigen problematiek. Ieder kind is uniek, daarom is iedere aanpak anders en wordt er een plan op maat gemaakt, speciaal gericht op uw kind!

Vervolgens richt de therapie zich ook op de klacht zelf en op de manieren waarop uw kind met de klachten omgaat/om wil gaan. Het kind kan leren het probleem te hanteren. Daarna leert uw kind beter met zijn/haar gevoelens, met de problemen en de klachten om te gaan, wat vermindering betekent van de klachten voor zichzelf en voor de omgeving.

Soms zullen ouders adviezen krijgen, zodat zij effectiever met hun kind om kunnen gaan. De relatie tussen ouder en kind wordt daarmee verstevigd. Een stoornis kan niet worden weggenomen, het kind en de omgeving kan ermee om leren gaan. Een belemmering kan opgeheven worden, het kind kan zijn/haar probleem leren oplossen.
Uitgangspunt daarbij is steeds dat uw kind de klacht niet is maar heeft!