Informatie voor scholen

Kinder- en Jeugdtherapie Hilversum is op verschillende basisscholen werkzaam. Daar worden kinderen met sociaal- emotionele problematiek of gedragsproblematiek onder schooltijd behandeld. De leerkrachten RT-ers en IB-ers signaleren deze problematiek bij kinderen op school. Zij adviseren de ouders om hulp te zoeken en brengen de mogelijkheid van kindertherapie onder de aandacht. Veel scholen informeren ouders van te voren via een nieuwsbrief of schoolkrant.

Op het moment dat ouders voor deze vorm van hulpverlening kiezen, wordt er gekeken waar het kind het beste de behandeling kan volgen: op school (in een ruimte waar de privacy van het kind gewaarborgd is) of in mijn therapieruimte.

De voordelen van therapie (op school) zijn:

Voor het kind:

 • Laagdrempelig
 • Meer inzicht in de eigen problematiek
 • Meer zelfvertrouwen opdoen op een speelse, fijne en respectvolle manier.

Voor de leerkracht:

 • Verlichting van de werkdruk, er kijkt iemand mee
 • Direct praktische tips en aanwijzingen om het kind in de klas te ondersteunen
 • Korte communicatielijnen met de therapeut en ouders

Voor de ouders:

 • Inzicht in het hoe en waarom van het handelen van hun kind.
 • Praktisch haalbare tips ten aanzien van ondersteuning en begeleiding van hun kind met dit specifieke probleem.
 • Laagdrempelig en niet extra brengen of halen.

De effectiviteit van de Kindertherapie blijkt onder meer uit de groeiende belangstelling van scholen, maar ook uit de doorverwijzingen die praktijken van kindertherapie krijgen uit het reguliere veld van kinderhulpverlening.
De scholen die al eerder een samenwerking zijn aangegaan met kindertherapeuten, hebben goede ervaringen.

Uw school kan ook bij Kindertherapie Hilversum terecht voor verschillende trainingen (individueel of in groepsverband) op het gebied van:

 • Rouw begeleiding
 • Kinderen in echtscheidingssituaties
 • Sociale weerbaarheidstraining
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Faalangsttraining
 • Adviezen over sociaal-emotioneel gedrag van leerlingen
 • Leerkracht begeleiding: hoe om te gaan met sociaal-emotionele problematiek bij leerlingen

Tevens op maat gemaakte ouderavonden of lezingen over verschillende onderwerpen.